en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 836,2 79,7 516 1 213,8 20,0 584 14,6 0,2 25 6 064,6 1 125
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 18 627,8 73,3 1 671 3 270,0 12,9 1 175 3 501,5 13,8 56 25 399,3 2 902
Devízový trh v SR okrem NBS 23 464,0 74,6 2 187,0 4 483,8 14,3 1 759,0 3 516,1 11,2 81,0 31 463,9 4 027,0