en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 814,0 78,2 361 1 039,7 21,3 531 21,7 0,4 37 4 875,3 929
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 24 299,2 82,9 1 754 2 622,7 8,9 1 109 2 394,0 8,2 38 29 315,9 2 901
Devízový trh v SR okrem NBS 28 113,2 82,2 2 115,0 3 662,4 10,7 1 640,0 2 415,6 7,1 75,0 34 191,2 3 830,0