en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 719,5 83,2 408 1 088,1 15,8 474 68,1 1,0 55 6 875,6 937
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 20 304,9 79,0 1 499 3 127,3 12,2 860 2 284,2 8,9 49 25 716,4 2 408
Devízový trh v SR okrem NBS 26 024,4 79,8 1 907,0 4 215,4 12,9 1 334,0 2 352,3 7,2 104,0 32 592,0 3 345,0