en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 699,4 75,4 398 1 183,9 24,1 659 23,6 0,5 36 4 906,9 1 093
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 18 457,5 77,9 1 581 3 248,5 13,7 1 262 1 979,2 8,4 44 23 685,2 2 887
Devízový trh v SR okrem NBS 22 156,9 77,5 1 979,0 4 432,4 15,5 1 921,0 2 002,8 7,0 80,0 28 592,1 3 980,0