en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 579,5 62,2 477 2 136,6 37,1 1 092 42,8 0,7 53 5 758,9 1 622
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 20 507,1 76,8 1 665 5 005,9 18,7 2 051 1 185,2 4,4 39 26 698,2 3 755
Devízový trh v SR okrem NBS 24 086,6 74,2 2 142,0 7 142,5 22,0 3 143,0 1 228,0 3,8 92,0 32 457,1 5 377,0