en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 581,9 78,8 473 1 479,5 20,9 711 23,0 0,3 22 7 084,4 1 206
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 27 941,5 80,5 1 969 3 731,2 10,7 1 291 3 048,6 8,8 53 34 721,3 3 313
Devízový trh v SR okrem NBS 33 523,4 80,2 2 442,0 5 210,7 12,5 2 002,0 3 071,6 7,3 75,0 41 805,7 4 519,0