en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 443,1 75,9 504 1 672,5 23,3 902 54,1 0,8 42 7 169,7 1 448
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 23 305,9 77,7 1 706 3 996,8 13,3 1 523 2 682,1 8,9 43 29 984,8 3 272
Devízový trh v SR okrem NBS 28 749,0 77,4 2 210,0 5 669,3 15,3 2 425,0 2 736,2 7,4 85,0 37 154,5 4 720,0