en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 234,8 82,9 413 852,3 16,7 425 20,8 0,4 28 5 108,0 866
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 20 612,5 76,7 1 591 3 276,3 12,2 1 059 2 976,8 11,1 45 26 865,6 2 695
Devízový trh v SR okrem NBS 24 847,3 77,7 2 004,0 4 128,7 12,9 1 484,0 2 997,6 9,4 73,0 31 973,6 3 561,0