en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 954,1 77,5 462 1 134,3 22,2 618 13,6 0,3 35 5 102,0 1 115
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 18 769,4 78,2 1 583 2 628,5 11,0 1 108 2 589,4 10,8 35 23 987,3 2 726
Devízový trh v SR okrem NBS 22 723,5 78,1 2 045,0 3 762,8 12,9 1 726,0 2 603,0 8,9 70,0 29 089,3 3 841,0