en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 958,6 85,2 380 1 004,5 14,4 406 31,7 0,5 35 6 994,8 821
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 18 418,9 80,5 1 413 2 716,6 11,9 910 1 736,0 7,6 34 22 871,6 2 357
Devízový trh v SR okrem NBS 24 377,5 81,6 1 793,0 3 721,1 12,5 1 316,0 1 767,8 5,9 69,0 29 866,4 3 178,0