en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 838,0 85,7 475 1 081,1 13,5 497 62,0 0,8 53 7 981,1 1 025
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 23 890,7 82,4 1 710 2 675,2 9,2 931 2 437,3 8,4 49 29 003,1 2 690
Devízový trh v SR okrem NBS 30 728,6 83,1 2 185,0 3 756,3 10,2 1 428,0 2 499,3 6,8 102,0 36 984,2 3 715,0