en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 2003

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 048,5 84,4 483 1 084,6 15,1 499 31,6 0,4 35 7 164,7 1 017
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 21 040,4 79,3 1 621 2 955,6 11,1 1 076 2 543,9 9,6 43 26 539,9 2 740
Devízový trh v SR okrem NBS 27 088,9 80,4 2 104,0 4 040,2 12,0 1 575,0 2 575,5 7,6 78,0 33 704,6 3 757,0