en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 450,8 80,5 267 1 026,3 18,6 519 51,8 0,9 42 5 528,9 828
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 23 821,6 81,2 1 579 2 799,4 9,5 1 177 2 712,2 9,2 70 29 333,1 2 826
Devízový trh v SR okrem NBS 28 272,4 81,1 1 846,0 3 825,7 11,0 1 696,0 2 764,0 7,9 112,0 34 862,0 3 654,0