en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 082,4 77,9 247 1 134,3 21,6 456 22,8 0,4 33 5 239,5 736
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 22 173,1 81,0 1 736 4 713,5 17,2 1 404 492,2 1,8 47 27 378,8 3 187
Devízový trh v SR okrem NBS 26 255,5 80,5 1 983 5 847,8 17,9 1 860 515,0 1,6 80 32 618,3 3 923,0