en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 262,6 76,7 290 1 554,4 22,7 556 43,8 0,6 35 6 860,8 881
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 36 220,0 87,0 1 878 4 446,0 10,7 1 660 983,8 2,4 48 41 649,8 3 586
Devízový trh v SR okrem NBS 41 482,6 85,5 2 168 6 000,4 12,4 2 216 1 027,6 2,1 83 48 510,6 4 467