en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 417,7 78,7 362 1 113,7 19,8 552 83,5 1,5 35 5 614,9 949
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 26 935,0 83,8 1 601 3 182,6 9,9 1 019 2 006,6 6,2 41 32 124,1 2 661
Devízový trh v SR okrem NBS 31 352,7 83,1 1 963,0 4 296,3 11,4 1 571,0 2 090,0 5,5 76,0 37 739,0 3 610,0