en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 807,5 79,2 505 1 710,9 19,9 588 72,3 0,8 39 8 590,8 1 132
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 26 914,0 83,3 1 612 3 582,1 11,1 1 159 1 823,6 5,6 35 32 319,7 2 806
Devízový trh v SR okrem NBS 33 721,5 82,4 2 117,0 5 293,0 12,9 1 747,0 1 895,9 4,6 74,0 40 910,4 3 938,0