en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 815,4 80,8 270 1 119,6 18,8 521 23,5 0,4 31 5 958,4 822
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 24 931,5 80,6 1 707 5 605,0 18,1 1 487 380,8 1,2 46 30 917,3 3 240
Devízový trh v SR okrem NBS 29 746,8 80,7 1 977 6 724,6 18,2 2 008 404,3 1,1 77 36 875,7 4 062,0