en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 549,4 69,7 314 2 365,2 29,7 457 44,2 0,6 40 7 958,8 811
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 22 576,2 82,0 1 727 4 328,9 15,7 1 147 613,3 2,2 59 27 518,4 2 933
Devízový trh v SR okrem NBS 28 125,6 79,3 2 041 6 694,1 18,9 1 604 657,5 1,9 99 35 477,2 3 744,0