en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 435,4 82,3 319 1 120,2 17,0 450 47,5 0,7 41 6 603,1 810
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 25 040,6 87,6 1 692 2 953,6 10,3 1 126 605,0 2,1 54 28 599,2 2 872
Devízový trh v SR okrem NBS 30 476,0 86,6 2 011 4 073,8 11,6 1 576 652,5 1,9 95 35 202,3 3 682,0