en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 196,9 85,5 400 994,6 13,7 495 59,3 0,8 40 7 250,8 935
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 29 584,6 85,0 1 902 2 520,5 7,2 1 077 2 681,6 7,7 61 34 786,7 3 040
Devízový trh v SR okrem NBS 35 781,5 85,1 2 302,0 3 515,1 8,4 1 572,0 2 740,9 6,5 101,0 42 037,5 3 975,0