en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 707,6 74,3 247 1 552,3 24,5 421 74,4 1,2 23 6 334,3 691
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 22 675,9 83,0 1 458 3 473,5 12,7 1 347 1 171,4 4,3 49 27 320,8 2 854
Devízový trh v SR okrem NBS 27 383,4 81,4 1 705 5 025,8 14,9 1 768 1 245,8 3,7 72 33 655,0 3 545