en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 030,5 75,7 292 1 555,5 23,4 414 62,2 0,9 32 6 648,2 738
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 25 757,3 89,0 1 653 2 439,0 8,4 1 029 750,4 2,6 44 28 946,7 2 726
Devízový trh v SR okrem NBS 30 787,8 86,5 1 945 3 994,5 11,2 1 443 812,6 2,3 76 35 594,9 3 464