en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 2004

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 749,0 81,8 230 778,7 17,0 344 55,6 1,2 32 4 583,3 606
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 20 656,6 86,7 1 529 2 361,2 9,9 891 814,6 3,4 49 23 832,4 2 469
Devízový trh v SR okrem NBS 24 405,5 85,9 1 759 3 139,9 11,0 1 235 870,2 3,1 81 28 415,6 3 075,0