en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 753,4 51,3 205 3 469,4 47,5 1 250 87,0 1,2 38 7 309,8 1 493
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 33 082,7 75,6 1 689 10 456,5 23,9 3 099 243,3 0,6 57 43 782,5 4 845
Devízový trh v SR okrem NBS 36 836,2 72,1 1 894 13 925,9 27,3 4 349 330,3 0,6 95 51 092,3 6 338