en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 119,5 64,4 245 2 793,9 35,2 886 31,0 0,4 32 7 944,4 1 163
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 44 174,4 88,7 1 973 5 340,2 10,7 2 362 300,3 0,6 130 49 814,9 4 465
Devízový trh v SR okrem NBS 49 293,9 85,3 2 218 8 134,1 14,1 3 248 331,3 0,6 162 57 759,3 5 628