en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 477,3 63,4 205 2 503,1 35,5 740 76,1 1,1 41 7 056,4 986
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 48 754,0 88,7 2 071 5 845,2 10,6 2 288 378,3 0,7 107 54 977,5 4 466
Devízový trh v SR okrem NBS 53 231,2 85,8 2 276 8 348,3 13,5 3 028 454,4 0,7 148 62 033,9 5 452