en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 837,0 61,2 200 2 165,5 34,6 627 265,0 4,2 45 6 267,5 872
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 26 250,9 84,8 1 605 4 241,5 13,7 1 653 470,7 1,5 58 30 963,2 3 316
Devízový trh v SR okrem NBS 30 087,9 80,8 1 805 6 407,0 17,2 2 280 735,8 2,0 103 37 230,7 4 188