en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 997,0 65,3 216 2 494,4 32,6 853 164,5 2,1 58 7 655,9 1 127
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 37 272,8 86,0 1 738 5 747,4 13,3 2 379 308,2 0,7 58 43 328,4 4 175
Devízový trh v SR okrem NBS 42 269,8 82,9 1 954 8 241,8 16,2 3 232 472,7 0,9 116 50 984,3 5 302