en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 770,9 67,0 283 2 786,0 32,3 924 60,5 0,7 48 8 617,4 1 255
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 46 746,2 86,0 1 949 7 296,7 13,4 2 754 343,6 0,6 77 54 386,5 4 780
Devízový trh v SR okrem NBS 52 517,1 83,4 2 232 10 082,7 16,0 3 678 404,1 0,6 125 63 003,9 6 035