en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 070,5 65,1 261 2 648,7 34,0 1 083 68,8 0,9 46 7 788,0 1 390
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 38 091,8 84,1 1 895 6 891,4 15,2 2 685 316,5 0,7 101 45 299,7 4 681
Devízový trh v SR okrem NBS 43 162,3 81,3 2 156 9 540,1 18,0 3 768 385,3 0,7 147 53 087,7 6 071