en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 365,5 47,6 176 3 474,0 49,1 1 353 229,7 3,2 45 7 069,2 1 574
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 54 129,6 79,3 1 983 13 708,5 20,1 4 091 396,9 0,6 86 68 235,0 6 160
Devízový trh v SR okrem NBS 57 495,1 76,4 2 159 17 182,5 22,8 5 444 626,7 0,8 131 75 304,2 7 734