en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 826,1 63,4 171 2 156,8 35,8 628 50,1 0,8 41 6 032,9 840
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 39 436,5 88,2 1 795 4 668,3 10,4 2 340 595,4 1,3 116 44 700,2 4 251
Devízový trh v SR okrem NBS 43 262,6 85,3 1 966 6 825,1 13,5 2 968 645,5 1,3 157 50 733,2 5 091