en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 792,3 72,8 236 2 107,7 26,5 778 54,6 0,7 49 7 954,7 1 063
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 41 333,1 87,3 1 868 5 632,9 11,9 2 855 377,0 0,8 134 47 342,9 4 857
Devízový trh v SR okrem NBS 47 125,4 84,8 2 104 8 005,1 14,4 3 640 431,6 0,8 183 55 562,1 5 927