en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 814,8 63,3 225 2 755,8 36,2 830 39,0 0,5 41 7 609,6 1 096
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 39 449,6 85,1 1 774 6 539,4 14,1 2 633 356,1 0,8 113 46 345,1 4 520
Devízový trh v SR okrem NBS 44 264,4 82,0 1 999 9 295,2 17,2 3 463 395,1 0,7 154 53 954,7 5 616