en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 781,8 62,8 243 3 945,8 36,6 844 67,2 0,6 42 10 794,8 1 129
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 66 696,2 90,1 1 729 7 115,0 9,6 2 755 172,8 0,2 133 73 984,0 4 617
Devízový trh v SR okrem NBS 73 478,0 86,7 1 972 11 060,8 13,0 3 599 240,0 0,3 175 84 778,7 5 746