en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 8 000,6 75,2 258 2 600,5 24,5 715 34,3 0,3 26 10 635,3 999
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 78 351,3 89,2 2 121 9 328,3 10,6 2 591 169,4 0,2 124 87 849,1 4 836
Devízový trh v SR okrem NBS 86 351,9 87,7 2 379 11 928,8 12,1 3 306 203,7 0,2 150 98 484,4 5 835