en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 403,2 69,9 199 2 699,1 29,5 726 57,4 0,6 36 9 159,7 961
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 46 787,2 85,5 1 748 7 683,1 14,0 2 767 250,3 0,5 189 54 720,6 4 704
Devízový trh v SR okrem NBS 53 190,4 83,3 1 947 10 382,2 16,3 3 493 307,7 0,5 225 63 880,3 5 665