en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 087,2 62,7 220 3 536,9 36,4 841 83,9 0,9 51 9 708,0 1 112
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 60 707,1 90,0 2 069 6 378,1 9,5 3 620 364,6 0,5 152 67 449,8 5 841
Devízový trh v SR okrem NBS 66 794,3 86,6 2 289 9 915,0 12,9 4 461 448,5 0,6 203 77 157,8 6 953