en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 676,1 65,4 242 2 942,0 33,9 786 55,9 0,6 39 8 674,0 1 067
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 62 127,5 90,5 2 143 6 156,0 9,0 2 895 333,5 0,5 122 68 617,0 5 160
Devízový trh v SR okrem NBS 67 803,6 87,7 2 385 9 098,0 11,8 3 681 389,4 0,5 161 77 290,9 6 227