en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 538,6 49,2 200 5 689,9 50,6 1 169 27,4 0,2 25 11 255,9 1 394
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 86 518,4 83,1 2 086 17 449,7 16,8 4 651 97,6 0,1 112 104 065,7 6 849
Devízový trh v SR okrem NBS 92 057,0 79,8 2 286 23 139,6 20,1 5 820 124,9 0,1 137 115 321,5 8 243