en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 10 168,5 71,1 325 4 067,0 28,4 1 345 65,7 0,5 30 14 301,2 1 700
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 78 531,3 85,4 2 157 13 254,7 14,4 7 524 161,4 0,2 110 91 947,5 9 791
Devízový trh v SR okrem NBS 88 699,9 83,5 2 482 17 321,7 16,3 8 869 227,1 0,2 140 106 248,7 11 491