en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2006

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 7 793,2 60,7 262 4 999,4 39,0 1 051 40,6 0,3 30 12 833,2 1 343
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 77 986,2 87,7 2 079 10 809,2 12,2 5 840 140,7 0,2 141 88 936,1 8 060
Devízový trh v SR okrem NBS 85 779,4 84,3 2 341 15 808,6 15,5 6 891 181,3 0,2 171 101 769,3 9 403