en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 8 943,9 69,4 289 3 850,3 29,9 1 051 99,2 0,8 70 12 893,3 1 410
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 87 490,5 89,1 2 518 10 282,8 10,5 4 715 372,0 0,4 186 98 145,4 7 419
Devízový trh v SR okrem NBS 96 434,4 86,8 2 807 14 133,1 12,7 5 766 471,2 0,4 256 111 038,7 8 829