en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2006

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 378,7 65,2 179 2 805,7 34,0 804 62,3 0,8 48 8 246,7 1 031
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 47 294,0 83,2 1 650 9 457,7 16,6 4 080 112,9 0,2 133 56 864,5 5 863
Devízový trh v SR okrem NBS 52 672,7 80,9 1 829 12 263,3 18,8 4 884 175,2 0,3 181 65 111,2 6 894