en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 8 977,2 72,8 275 3 297,8 26,7 809 55,5 0,5 22 12 330,5 1 106
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 55 543,3 85,0 2 010 9 548,4 14,6 4 779 243,0 0,4 132 65 334,7 6 921
Devízový trh v SR okrem NBS 64 520,5 83,1 2 285 12 846,2 16,5 5 588 298,5 0,4 154 77 665,2 8 027