en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 2006

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 7 242,7 71,0 217 2 910,0 28,5 563 42,2 0,4 25 10 194,9 805
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 51 194,0 88,3 1 770 6 706,0 11,6 2 305 86,4 0,1 108 57 986,4 4 183
Devízový trh v SR okrem NBS 58 436,6 85,7 1 987 9 616,0 14,1 2 868 128,6 0,2 133 68 181,2 4 988