en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 390,0 74,0 153 1 488,8 25,1 662 56,0 0,9 59 5 934,8 874
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 56 675,8 87,3 1 852 8 069,7 12,4 4 501 153,1 0,2 88 64 898,6 6 441
Devízový trh v SR okrem NBS 61 065,8 86,2 2 005 9 558,5 13,5 5 163,0 209,1 0,3 147,0 70 833,4 7 315