en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 280,6 71,0 205 2 523,0 28,5 730 43,9 0,5 74 8 847,5 1 009
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 76 109,8 86,9 2 111 11 274,8 12,9 3 391 185,2 0,2 120 87 569,8 5 622
Devízový trh v SR okrem NBS 82 390,4 85,5 2 316 13 797,8 14,3 4 121,0 229,1 0,2 194,0 96 417,2 6 631