en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2 629,7 53,4 133 2 144,1 43,6 667 148,4 3,0 93 4 922,2 893
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 66 376,6 87,4 1 737 9 207,0 12,1 2 645 367,1 0,5 197 75 950,7 4 579
Devízový trh v SR okrem NBS 69 006,3 85,3 1 870 11 351,1 14,0 3 312,0 515,5 0,6 290,0 80 872,9 5 472